• Loving

  2019 Reading Update

  Vorig jaar las ik dertig boeken, en daar schreef ik ook een artikel over. Dit jaar probeer ik er net zoveel te lezen, en ik ben al aardig op weg. Daarom deze halfjaarlijkse update over mijn gelezen boeken.

  Last year I read thirty books and I also wrote an article all about it. This year I’m trying to read just as many, and I’m well on my way! That’s why I’ve decided to write this 6-month update about all of the books I’ve read so far.

 • Loving

  Bookhunter.be: The Recap

  Enkele maanden geleden schreef ik een eerste artikel over Bookhunter, een Belgisch boek-abonnement waarbij je elke maand een boek opgestuurd krijgt. Inmiddels heb ik de drie boeken ontvangen en uitgelezen, en dus leek het me leuk om nog één samenvattend artikel te schrijven. Vond ik het de moeite waard? En ben ik blij met de boeken die ik heb ontvangen?

  A couple of months ago I wrote the first article about Bookhunter, a Belgian book subscription service which sends you a book every month. I’ve now received all three books and I’ve finished reading them, so it seemed like a good idea to write one more article in the form of a recap. Do I think it was worth it? And am I happy with the books I’ve received?

  Als je een abonnement neemt of krijgt voor Bookhunter vul je een korte vragenlijst in met genres die je graag leest, je favoriete boeken en de laatste boeken die je hebt gelezen. Op deze manier krijgt Ellen (het brein achter Bookhunter) een beter beeld van wie je bent. Op basis van die antwoorden krijg je dan elke maand drie opties: je kan kiezen tussen twee boeken waarvan je de titel, auteur en een kleine samenvatting krijgt of je kiest voor een geheim boek. Als je dat laatste kiest weet je dus pas welk boek je gaat lezen als het met de post aankomt. Heel erg spannend, maar toch heb ik het ook een keer geprobeerd. Aangezien er elke maand drie verschillende boeken voor jou geselecteerd worden is de kans vrij groot dat er minstens één boek tussen zit dat je interesseert.

  Nu eerst wat meer over de drie boeken die ik ontving. De eerste maand koos ik voor het geheime boek. Bij de twee andere boeken zat er niet direct iets dat me erg interesseerde, dus dan had ik ook niet veel te verliezen met het geheime boek. Nu ik de drie boeken die opgestuurd kreeg heb gelezen kan ik alvast zeggen dat het boek van de eerste maand mijn minst favoriete was. Ik kreeg The Thief of Time van John Boyne opgestuurd. Absoluut geen slecht boek, maar ik ben over het algemeen niet zo’n fan van boeken met een bovennatuurlijk element of boeken die té hard op geschiedenis focussen. Dat is natuurlijk het risico dat je neemt bij het kiezen van een verrassingsboek, dus hou dat in je achterhoofd. Ik moet toegeven dat ik de tweede maand best nerveus was toen ik de volgende mail met keuzes aankreeg. Ik had misschien een iets te idealistisch beeld van het abonnement in die zin dat ik hoopt om een nieuw favoriet boek te ontdekken. Bij mij is dit helaas niet gebeurd, maar het is ook niet de opzet van Bookhunter. Het idee is meer dat je nieuwe boeken ontdekt die je anders niet meteen zou lezen of die uit een genre komen waar je niet zo bekend mee bent.

  If you get a subscription to Bookhunter you fill in a short questionnaire containing the genres you like to read, your favourite books and the last books you’ve read. This way Ellen (the brains behind Bookhunter) gets a clearer image of who you are. Based on the answers you filled in you get three book options each month: you get to choose between two books of which you know the title, author and a small summary, or you can pick the mystery book. If you pick the last one you don’t know which book you’re getting until it arrives at your doorstep. It’s very exciting and nerve-wracking, but I still tried it one time. Seeing that there are three books selected for you each month, the chance that there’s something that you like is relatively big.

  First a bit more about the three books I received. The first month I picked the secret book. The two other choices didn’t immediately appeal to me, so I figured the mystery book would be a good choice. Now that I’ve received all three books I can say that the first one was my least favourite one. I received The Thief of Time by John Boyne. It’s not a bad book at all, but I’m generally not a very big fan of books that have a supernatural element or that focus very much on history. That is the risk that you’re taking when picking a mystery book, so keep that in mind. I have to admit that I was quite nervous the second month when I received the e-mail with my choices. I might have had a bit too much of an idealistic image of the subscription service because I almost expected to discover a new favourite book. This unfortunately didn’t happen for me, but it also isn’t why Bookhunter was created. The idea behind it is to discover new books that you wouldn’t quickly pick otherwise or that belong to a genre that you don’t know that much of.

  Het tweede boek dat ik koos is Het Parfum van Patrick Süskind. Over dit boek zijn de meningen soms nogal verdeeld: je vindt het oftewel een super goed boek, of je vindt het heel vreemd en nogal moeilijk lezen. Het boek heeft me aangenaam verrast en ik ben heel blij dat ik het heb gelezen. Ik ga meestal voor Engelstalige klassiekers, maar een Duitse klassieker mag in mijn boekenkast eigenlijk ook niet ontbreken. Het was ook weer even geleden sinds ik nog een Nederlandstalig boek had gelezen, dus reden te meer om voor dit boek te gaan.

  Het derde en laatste boek dat ik koos is mijn favoriet uit de drie. Ik had al veel goede dingen gehoord over The Handmaid’s Tale van Margaret Atwood en ik ben heel erg blij dat ik het nu eindelijk ook gelezen heb. Ik zei dat uit deze drie boeken geen nieuwe topfavoriet is gekomen, maar The Handmaid’s Tale staat toch ergens bovenaan bij mijn favoriete boeken. Als je houdt van dystopische literatuur zoals bijvoorbeeld 1984 van George Orwell is dit boek zeker een aanrader.

  Ben ik achteraf gezien blij met mijn boeken van Bookhunter? Zeker en vast! En misschien zelfs nog een beetje meer dan ik op voorhand had gedacht. Bookhunter is een leuke service voor iedereen die eens wat nieuws wil ontdekken en die het niet erg vindt om zijn boekenkeuze uit handen te geven.

  Het enige kleine minpuntje dat ik heb gevonden is dat alle boeken waar ik uit kon kiezen (de zes bekende covers + het verrassingsboek) nogal in dezelfde lijn lagen qua genre. Soms had ik graag een wat bredere keuze gehad: bijvoorbeeld een Young Adult boek of een waargebeurd verhaal. Ik ken de exacte wiskunde achter het analyseren van de vragenlijst niet, dus misschien ligt het aan hoe ik hem heb ingevuld, maar dit was alleszins iets wat ik me een klein beetje anders had voorgesteld.

  The second book I chose was The Perfume by Patrick Süskind. The opinions about this book are very much divided: some people absolutely love it and others think it’s too weird. I really enjoyed reading the book and I’m very happy that I’ve chosen it. I usually go for English classics, but a German classic definitely deserves a spot on my bookshelf as well. It had been quite a while since I’d last read a book in Dutch, so that’s another good reason to read this book.

  The third and last book that I picked is my favourite one. I had heard a lot of good things about The Handmaid’s Tale by Margaret Atwood and I’m super happy that I’ve finally read it. I said that these three books didn’t bring me a new favourite book, but The Handmaid’s Tale has earned a spot on the shelf of my favourite books. If you enjoy reading dystopian literature like 1984 by George Orwell, I think you’d really enjoy reading this book.

  Am I happy with my books from Bookhunter? Definitely! And I might even be happier with them than I initially thought. Bookhunter is a fun service for everyone who wants to discover some new literature and who doesn’t mind letting someone else make the choices.

  The only small downside that I’ve encountered is that all of the books I could choose between (the six known covers and the mystery book) had sort of similar themes. I would’ve enjoyed having a bit more options every now and then such as a Young Adult book or a non-fiction sotry. I don’t know the exact science behind analysing the questionnaire, so it might be because of the way I answered the questions. No big deal, but I had imagined it a bit differently.

 • Loving

  Bookhunter: Your Personalized Book Subscription

  Voor mijn verjaardag kreeg ik dit jaar van mijn vriend een abonnement op Bookhunter. Bookhunter is een nieuwe service die elke maand een boek op maat voor jou uitkiest en opstuurt en inmiddels is mijn eerste boek ook gearriveerd! In dit artikel vertel ik je meer over het concept en laat ik je ook zien welk boek ik kreeg.

  For my birthday my boyfriend gave me a subscription for Bookhunter. Bookhunter is a new service that chooses a book especially for you every month. I’ve received my first book recently, so in this article I’ll be telling you everything about the concept and I’ll be showing you the book I got!

  Bookhunter is een heel nieuw en uniek soort abonnement. Ellen, de oprichtster achter de service, wou niet gewoon de zoveelste webshop zijn, dus begon ze met een service die elke maand speciaal voor jou een boek uitzoekt. ‘Hoe werkt dat dan, zo’n persoonlijk abonnement?’ hoor ik je al denken. Wel, als je een abonnement voor Bookhunter wil kan je eerst en vooral kiezen hoelang je boeken wil ontvangen. Je kan kiezen tussen drie, zes of twaalf maanden. Per maand krijg je één boek opgestuurd, dus de rest kan je zelf uitrekenen 😉 Als je een abonnement koopt vul je eerst een lezersfiche in. Hier vermeld je dingen zoals je laatst gelezen boeken en ook je favoriete boeken. Je kan ook laten weten of je graag een Engels boek zou ontvangen of niet. Op basis van deze gegevens geeft Ellen je dan één keer in de maand drie boeken-suggesties: twee boeken waarvan je de titel en auteur kan zien, en één ‘blind date’-boek. Als je dit boek kiest weet je dus op voorhand niet wat je precies gaat krijgen.

  Ik was heel erg benieuwd naar mijn suggesties en ik was vooral bang dat ik een boek zou krijgen dat ik al had of dat ik nooit zou lezen, en dat dus onderaan mijn to be read-stapel zou belanden. De twee bekende suggesties leken me niet echt mijn ding en na lang twijfelen ben ik dan maar voor de ‘blind date’ gegaan. Ik was echt heel benieuwd naar het boek dat ik zou krijgen (ik ben meestal niet zo goed met verrassingen), en dan kwam het vorige week eindelijk aan…

  Bookhunter is a very new kind of subcription service. Ellen, the owner behind the service, didn’t want to be just another webshop, so she started with a service that picks a book especially for you every month. I can hear you already thinking: ‘But how does it work, such a personal subscription?’ Well, when you get a subscription for Bookhunter, you first of all have to choose the amount of months you want to receive a book. You can choose between three, six and nine months. You receive one book every month, so you can do the calculations yourself 😉 When you buy a subscription you fill in a form. You fill in which book you have read recently and also what your favourite books are. You can also tick of a box if you want to receive books in English, or just in Dutch. Based on these answers, Ellen gives you three book suggestions per month: two books of which you know the title and author, and one ‘blind date’ book. When you pick this book you don’t know what you’re getting until you open the package.

  I was very curious as to what my suggestions would be, and I was mostly scared that I would receive a book that I already had or that I would just never read (and that would end up at the bottom of my ‘to be read’ pile). The two suggestions that were shown were not really my kind of book so after doubting for a very long time I went for the ‘blind date’. I couldn’t wait to see which book I would get (I’m not good with surprises), and then it finally arrived at the end of last week…

  En zo kwam het boek aan! Heel mooi ingepakt met leuke stickers en bladwijzers met wijze uitspraken. Ik kreeg er ook een heel leuke linnen tas bij, maar ik weet niet of die altijd bij je eerste bestelling zit. De verpakking krijgt al zeker een 10/10 van mij! Als een pakketje mooi ingepakt is voelt het toch altijd net dat ietsje leuker aan 😉

  This is what was in the package. Very nicely packaged with cute stickers and bookmarks with wise quotes. I also received a sturdy linen bag, but I don’t know if it always comes with your first book. The packaging definitely gets a 10/10 from me! When something is wrapped up really nicely it always feels that little bit more special 😉

  En dan: het boek! Ik kreeg “The Thief of Time” van John Boyne opgestuurd. Met zijn 500 pagina’s een lekker stevig boek, maar het lijkt me best een leuk boek. Ik had deze week net een ander boek uitgelezen, dus ben ik meteen in dit boek begonnen. Ik heb nu al zo’n 50 pagina’s gelezen en het boek leest lekker vlot en verhaal lijkt me tot nu toe al interessant. Kort samengevat gaat het over een man die in de jaren 1700 gestopt is met verouderen en die zijn levensverhaal vertelt. Veel historische personen en gebeurtenissen passeren de revue en dit alles in een leuk geschreven jasje met af en toe een humoristische inslag. Misschien laat ik je hier op mijn blog of op mijn Instagram nog wel weten wat ik van het boek vond als ik het heb uitgelezen, dus hou die plekken zeker in de gaten!

  Heb je ook zin gekregen om een boek op maat te ontvangen? Neem dan zeker eens een kijkje op de website van Bookhunter. Voor meer leesinspiratie kan je ook altijd op de Instagram van Ellen terecht.

  And then: the book! I received “The Thief of Time” by John Boyne. It’s quite a heavy book with it’s 500 pages, but it seems like good one. I had just finished another book this week, so I decided to start reading this one immediately. I’ve read about 50 pages so far and it’s quite an easy read and the storyline seems like it could be very interesting. In summary it’s about a man who stopped ageing somewhere in the 1700s and who is telling everything he experienced in his life. A lot of historical characters and events occur in the story and this is all packed into a nicely written novel with a bit of humour every now and then. I might let you know what I thought of the book once I’ve finished it here or on Instagram, so keep an eye out for that!

  Have you gotten all excited to receive a personalized book yourself? Make sure to have a look on the website of Bookhunter. For more reading inspiration you can always check out Ellen’s Instagram.

Email
Facebook
Instagram