• Uncategorized

  The Books I Read In 2019

  Er is weer een jaar voorbij en dat betekent dat ik weer heel wat boeken heb gelezen. Op het einde van 2018 schreef ik een dergelijk artikel en toen had ik in één jaar 30 boeken gelezen. In 2019 las ik er een heel pak minder, maar toch nog een mooi aantal.

  Another year has passed and that means that I read a lot of books… At the end of 2018 I wrote an article just like this one and then I managed to read a total of 30 books. I read less books this year, but it’s still a pretty nice amount.

 • Loving

  2019 Reading Update

  Vorig jaar las ik dertig boeken, en daar schreef ik ook een artikel over. Dit jaar probeer ik er net zoveel te lezen, en ik ben al aardig op weg. Daarom deze halfjaarlijkse update over mijn gelezen boeken.

  Last year I read thirty books and I also wrote an article all about it. This year I’m trying to read just as many, and I’m well on my way! That’s why I’ve decided to write this 6-month update about all of the books I’ve read so far.

 • Loving

  The Books I’ve Read in 2018

  Aangezien ik Taal- en Letterkunde studeer en ik heel graag boeken lees leek het me wel leuk om dit jaar een samenvattend artikel te maken van alle boeken die ik las in 2018. Het zijn er een hele hoop (30 in totaal), dus als je nog op zoek bent naar leestips is dit artikel misschien wel iets voor jou!

  Since I’m currently studying Linguistics and Literature and I really enjoy reading, it seemed like a fun idea to make an article in which I show you all of the books that I read in 2018. There are a lot of books (30 in total), so if you’re looking for some good books to read, this article might be very helpful!

  Ik lees niet elk jaar zoveel boeken als nu, maar afgelopen jaar moest ik voor school enorm veel lezen. Ik volg een Master met vooral Engelse literatuurvakken, en dat betekent dat ik regelmatig een boek (of meer) per week moet lezen. Ik heb natuurlijk niet alleen boeken voor school gelezen, dus daarom heb ik voor dit artikel de boeken in twee groepen opgedeeld: boeken voor school en boeken die ik zelf heb gekozen. Als ik het zo zie zijn net iets meer dan de helft van de boeken voor school, en dat had ik niet verwacht. Naar mijn gevoel had ik meer voor school gelezen dan in mijn vrije tijd, maar blijkbaar is er niet zo’n groot verschil.

  Als je goed telt zie je dat er op de foto maar 28 boeken staan in plaats van 30. Dat is omdat ik voor school enkele boeken moest lezen die op internet stonden. Die konden helaas niet bij op de foto, dus in dit artikel focus ik op de boeken die ik ook echt in papieren versie heb. Hieronder vertel ik per categorie wat meer over de titels, mijn favoriete boeken en mijn minst favoriete boeken. Ik kan nu over de hele stapel alvast zeggen dat ik maar één Nederlandstalig boek las in 2018 (misschien moet ik er in 2019 toch wat meer proberen te lezen?) en dat ik maar twee Duitstalige boeken las (ik las nog een paar toneelstukken, maar die waren ook vaak online te lezen). Verder las ik één non-fictie boek, één kinderboek, en het dikste boek had 902 pagina’s. En dan nu, de details…

  I don’t read as many books as I did this year in other years, but for school I had to read a ton of books. I’m currently in my Master’s degree with mostly literature courses, so that means that I often have to read one (or more) books a week. I luckily didn’t just read books for school (that would’ve been boring), so I divided this article in two parts: books I read for school, and books I chose to read in my free time. When I look at the stack of books more than half of them were books for school, and I hadn’t expected that. I felt like I read much more for school than I did in my free time, but apparently the difference isn’t that big.

  When you look closely, you’ll notice that there are only 28 books on the picture instead of 30. That’s because I had to read a couple of books for literature courses that were online. I couldn’t include those on the picture, so in this article I’ll be focussing on the books that I have in paper form. Below this picture I’ll tell more about the titels, my favourite books and my least favourite books. What I can already say is that I only read one Dutch book in 2018 (I might need to read a couple more in 2019) and that I only read two German ones (I also read a couple of plays, but they were usually in an online document). Besides that I read one non-fiction book, one children’s book, and the biggest book I read contained 902 pages. And now onto the details…

  Books for school

  Van boven naar onder zijn de boeken die ik voor school las:

  The books that I read for school (top to bottom) are:

  • The Age of Innocence – Edith Wharton
  • The Great Gatsby – F. Scott Fitzgerald
  • Another Country – James Baldwin
  • A Rat’s Tale – Marcellino Seidler
  • Breakfast at Tiffany’s – Truman Capote
  • A View from the Bridge – Arthur Miller
  • Jazz – Toni Morrison
  • Angels in America – Tony Kushner
  • Bright Lights, Big City – Jay McInerney
  • Manhattan Beach – Jennifer Egan
  • Der Trafikant – Robert Seethaler
  • The Fifties – Brett Harvey
  • Slaughterhouse-Five – Kurt Vonnegut
  • Ragtim – E. L. Doctorow
  • Wir – Jevgenij Samjatin
  • Gravity’s Rainbow – Thomas Pynchon

  Het is inderdaad een heel grote stapel boeken, maar negen ervan heb ik voor hetzelfde vak moeten lezen, namelijk één over New York City in literatuur van de 20e eeuw. De rest zijn zo’n beetje voor verschillende vakken en ook voor mijn thesis, dus dan zit je al snel aan een hoop.

  It’s quite a big stack of books, but I had to read nineof them for the same course, one about New York City in 20th Century Literature. The rest of them were for several different courses and for my thesis, so you end up with a large amount of reading material.

  Favourite book

  Mijn favoriete boek uit deze stapel is Breakfast at Tiffany’s of Slaughterhouse-FiveGravity’s Rainbow krijgt hier ook een eervolle vermelding want je kan je niet voorstellen hoe blij ik was toen ik dat boek eindelijk uit had gelezen 😉 Ik vond het op zich een leuk en interessant boek, maar het is vooral een prestatie om zo’n enorm dik boek uit te lezen.

  My favourite book from this stack is either Breakfast at Tiffany’s or Slaughterhouse-Five. Gravity’s Rainbow should also be mentioned here because you can’t imagine how happy I was when I had finally finished it 😉 I quite enjoyed the storyline and I thought it was an interesting book, but it really is an achievement to finish a book as big as this one.

  Least favourite book

  Er zitten in deze stapel niet veel boeken die ik echt slecht vond, maar mijn minst favoriete is waarschijnlijk toch Jazz van Toni Morrison. Ik weet dat veel mensen haar boeken fantastisch vinden, maar ik heb er nu al twee van gelezen (naast Jazz ook nog Beloved) en beide boeken konden me niet echt boeien.

  In this pile there aren’t many books that I really hated, but my least favourite one is probably Jazz by Toni Morrison. I know that a lot of people absolutely love her books, but I’ve read two of them so far (Jazz and Beloved) and the stories didn’t excite me.

  Deze stapel heeft het niet lang uitgehouden…

  This tower didn’t survive for long…

  Books I chose myself

  Zoals ik al zei is deze stapel iets kleiner dan die van de schoolboeken, maar er zitten toch ook heel leuke boeken bij. Het zijn vaak iets makkelijkere verhalen omdat ik af en toe zin had in wat lichtere lectuur. Mijn drie boeken van Bookhunter zitten er ook bij, en daarover kan je meer lezen in dit artikel.

  As I mentioned before, this stack is slightly smaller than the one with books for school, but there are a lot of fun books in there. They’re often slightly easier stories because from time to time I fancy some lighter reading. The three books from Bookhunter are also included here, and you can read more about those in this article.

  • To Kill a Mockingbird – Harper Lee
  • The House on Mango Street – Sandra Cisneros
  • No and Me – Delphine De Vigan
  • The Torrents of Spring – Ernest Hemingway
  • The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry
  • Turtles All the Way Down – John Green
  • The Handmaid’s Tale – Margaret Atwood
  • Less Than Zero – Brett Easton Ellis
  • Het Parfum – Patrick Süskind
  • The Thief of Time – John Boyne
  • Tin Man – Sarah Winman
  • A Long Way Down – Nick Hornby

  Favourite book

  Mijn favoriete boek uit deze lijst is ofwelTo Kill a Mockingbird ofwel The Handmaid’s Tale. Het eerste boek stond al vijf jaar in mijn kast, maar ik was er nooit toe gekomen om het te lezen. Wat ben ik nu blij dat ik het toch heb gedaan! Ik heb het andere boek van Harper Lee (Go Set a Watchman) dan ook al op mijn kerstlijstje gezet.

  My favourite book from this list is either To Kill a Mockingbird or The Handmaid’s TaleThe first book had been on my bookshelf for five years, but I had never gotten around to reading it. I’m very happy I eventually did read it and have put the other book by Harper Lee (Go Set a Watchman) on my Christmas wish list.

  Least favourite book

  Mijn minst favoriete boek van dit jaar staat niet op de foto omdat ik het niet heb uitgelezen. Normaal gezien leg ik een boek niet weg vooraleer ik het uit heb – ook al vind ik het slecht – maar deze ging het echt niet worden. Ik heb het dan over The Life-Changing Magic of Not Giving a Fuck van Sarah Knight. Ik had verwacht dat het wel een leuk boek zou zijn omdat ik me dingen soms wat te hard aantrek, maar ik maakte me meer druk om de dingen die erin stonden dan dat het boek me hielp. Mijn minst favoriete boek dat ik wél heb uitgelezen is waarschijnlijk The Thief of Time. Het was geen heel verrassend verhaal en het duurde naar mijn mening een beetje te lang, maar ik heb het wel uitgelezen.

  My least favourite book of this year is not on the pictures because I did not finish it. Normally I don’t put away a book before I’ve finished it completely – even though I don’t like it – but this one really wasn’t the book for me. I’m talking about The Life-Changing Magic of Not Giving a Fuck by Sarah Knight. I had expected to like the book because I tend to give too many F’s sometimes, but I found myself more annoyed by the things in the book than it helped me. My least favourite book that I did finish is probably The Thief of Time. It wasn’t a surprising story and I thought it went on for a bit too long, but I did finish it.

  Dat was het dan voor mijn jaar in boeken! Laat zeker in een reactie achter of jij nog goede boeken-suggesties hebt!

  That’s it for my year in books! Definitely let me know in the comments if you have any reading suggestions!

 • Loving

  Bookhunter.be: The Recap

  Enkele maanden geleden schreef ik een eerste artikel over Bookhunter, een Belgisch boek-abonnement waarbij je elke maand een boek opgestuurd krijgt. Inmiddels heb ik de drie boeken ontvangen en uitgelezen, en dus leek het me leuk om nog één samenvattend artikel te schrijven. Vond ik het de moeite waard? En ben ik blij met de boeken die ik heb ontvangen?

  A couple of months ago I wrote the first article about Bookhunter, a Belgian book subscription service which sends you a book every month. I’ve now received all three books and I’ve finished reading them, so it seemed like a good idea to write one more article in the form of a recap. Do I think it was worth it? And am I happy with the books I’ve received?

  Als je een abonnement neemt of krijgt voor Bookhunter vul je een korte vragenlijst in met genres die je graag leest, je favoriete boeken en de laatste boeken die je hebt gelezen. Op deze manier krijgt Ellen (het brein achter Bookhunter) een beter beeld van wie je bent. Op basis van die antwoorden krijg je dan elke maand drie opties: je kan kiezen tussen twee boeken waarvan je de titel, auteur en een kleine samenvatting krijgt of je kiest voor een geheim boek. Als je dat laatste kiest weet je dus pas welk boek je gaat lezen als het met de post aankomt. Heel erg spannend, maar toch heb ik het ook een keer geprobeerd. Aangezien er elke maand drie verschillende boeken voor jou geselecteerd worden is de kans vrij groot dat er minstens één boek tussen zit dat je interesseert.

  Nu eerst wat meer over de drie boeken die ik ontving. De eerste maand koos ik voor het geheime boek. Bij de twee andere boeken zat er niet direct iets dat me erg interesseerde, dus dan had ik ook niet veel te verliezen met het geheime boek. Nu ik de drie boeken die opgestuurd kreeg heb gelezen kan ik alvast zeggen dat het boek van de eerste maand mijn minst favoriete was. Ik kreeg The Thief of Time van John Boyne opgestuurd. Absoluut geen slecht boek, maar ik ben over het algemeen niet zo’n fan van boeken met een bovennatuurlijk element of boeken die té hard op geschiedenis focussen. Dat is natuurlijk het risico dat je neemt bij het kiezen van een verrassingsboek, dus hou dat in je achterhoofd. Ik moet toegeven dat ik de tweede maand best nerveus was toen ik de volgende mail met keuzes aankreeg. Ik had misschien een iets te idealistisch beeld van het abonnement in die zin dat ik hoopt om een nieuw favoriet boek te ontdekken. Bij mij is dit helaas niet gebeurd, maar het is ook niet de opzet van Bookhunter. Het idee is meer dat je nieuwe boeken ontdekt die je anders niet meteen zou lezen of die uit een genre komen waar je niet zo bekend mee bent.

  If you get a subscription to Bookhunter you fill in a short questionnaire containing the genres you like to read, your favourite books and the last books you’ve read. This way Ellen (the brains behind Bookhunter) gets a clearer image of who you are. Based on the answers you filled in you get three book options each month: you get to choose between two books of which you know the title, author and a small summary, or you can pick the mystery book. If you pick the last one you don’t know which book you’re getting until it arrives at your doorstep. It’s very exciting and nerve-wracking, but I still tried it one time. Seeing that there are three books selected for you each month, the chance that there’s something that you like is relatively big.

  First a bit more about the three books I received. The first month I picked the secret book. The two other choices didn’t immediately appeal to me, so I figured the mystery book would be a good choice. Now that I’ve received all three books I can say that the first one was my least favourite one. I received The Thief of Time by John Boyne. It’s not a bad book at all, but I’m generally not a very big fan of books that have a supernatural element or that focus very much on history. That is the risk that you’re taking when picking a mystery book, so keep that in mind. I have to admit that I was quite nervous the second month when I received the e-mail with my choices. I might have had a bit too much of an idealistic image of the subscription service because I almost expected to discover a new favourite book. This unfortunately didn’t happen for me, but it also isn’t why Bookhunter was created. The idea behind it is to discover new books that you wouldn’t quickly pick otherwise or that belong to a genre that you don’t know that much of.

  Het tweede boek dat ik koos is Het Parfum van Patrick Süskind. Over dit boek zijn de meningen soms nogal verdeeld: je vindt het oftewel een super goed boek, of je vindt het heel vreemd en nogal moeilijk lezen. Het boek heeft me aangenaam verrast en ik ben heel blij dat ik het heb gelezen. Ik ga meestal voor Engelstalige klassiekers, maar een Duitse klassieker mag in mijn boekenkast eigenlijk ook niet ontbreken. Het was ook weer even geleden sinds ik nog een Nederlandstalig boek had gelezen, dus reden te meer om voor dit boek te gaan.

  Het derde en laatste boek dat ik koos is mijn favoriet uit de drie. Ik had al veel goede dingen gehoord over The Handmaid’s Tale van Margaret Atwood en ik ben heel erg blij dat ik het nu eindelijk ook gelezen heb. Ik zei dat uit deze drie boeken geen nieuwe topfavoriet is gekomen, maar The Handmaid’s Tale staat toch ergens bovenaan bij mijn favoriete boeken. Als je houdt van dystopische literatuur zoals bijvoorbeeld 1984 van George Orwell is dit boek zeker een aanrader.

  Ben ik achteraf gezien blij met mijn boeken van Bookhunter? Zeker en vast! En misschien zelfs nog een beetje meer dan ik op voorhand had gedacht. Bookhunter is een leuke service voor iedereen die eens wat nieuws wil ontdekken en die het niet erg vindt om zijn boekenkeuze uit handen te geven.

  Het enige kleine minpuntje dat ik heb gevonden is dat alle boeken waar ik uit kon kiezen (de zes bekende covers + het verrassingsboek) nogal in dezelfde lijn lagen qua genre. Soms had ik graag een wat bredere keuze gehad: bijvoorbeeld een Young Adult boek of een waargebeurd verhaal. Ik ken de exacte wiskunde achter het analyseren van de vragenlijst niet, dus misschien ligt het aan hoe ik hem heb ingevuld, maar dit was alleszins iets wat ik me een klein beetje anders had voorgesteld.

  The second book I chose was The Perfume by Patrick Süskind. The opinions about this book are very much divided: some people absolutely love it and others think it’s too weird. I really enjoyed reading the book and I’m very happy that I’ve chosen it. I usually go for English classics, but a German classic definitely deserves a spot on my bookshelf as well. It had been quite a while since I’d last read a book in Dutch, so that’s another good reason to read this book.

  The third and last book that I picked is my favourite one. I had heard a lot of good things about The Handmaid’s Tale by Margaret Atwood and I’m super happy that I’ve finally read it. I said that these three books didn’t bring me a new favourite book, but The Handmaid’s Tale has earned a spot on the shelf of my favourite books. If you enjoy reading dystopian literature like 1984 by George Orwell, I think you’d really enjoy reading this book.

  Am I happy with my books from Bookhunter? Definitely! And I might even be happier with them than I initially thought. Bookhunter is a fun service for everyone who wants to discover some new literature and who doesn’t mind letting someone else make the choices.

  The only small downside that I’ve encountered is that all of the books I could choose between (the six known covers and the mystery book) had sort of similar themes. I would’ve enjoyed having a bit more options every now and then such as a Young Adult book or a non-fiction sotry. I don’t know the exact science behind analysing the questionnaire, so it might be because of the way I answered the questions. No big deal, but I had imagined it a bit differently.

 • Loving

  Bookhunter: Your Personalized Book Subscription

  Voor mijn verjaardag kreeg ik dit jaar van mijn vriend een abonnement op Bookhunter. Bookhunter is een nieuwe service die elke maand een boek op maat voor jou uitkiest en opstuurt en inmiddels is mijn eerste boek ook gearriveerd! In dit artikel vertel ik je meer over het concept en laat ik je ook zien welk boek ik kreeg.

  For my birthday my boyfriend gave me a subscription for Bookhunter. Bookhunter is a new service that chooses a book especially for you every month. I’ve received my first book recently, so in this article I’ll be telling you everything about the concept and I’ll be showing you the book I got!

  Bookhunter is een heel nieuw en uniek soort abonnement. Ellen, de oprichtster achter de service, wou niet gewoon de zoveelste webshop zijn, dus begon ze met een service die elke maand speciaal voor jou een boek uitzoekt. ‘Hoe werkt dat dan, zo’n persoonlijk abonnement?’ hoor ik je al denken. Wel, als je een abonnement voor Bookhunter wil kan je eerst en vooral kiezen hoelang je boeken wil ontvangen. Je kan kiezen tussen drie, zes of twaalf maanden. Per maand krijg je één boek opgestuurd, dus de rest kan je zelf uitrekenen 😉 Als je een abonnement koopt vul je eerst een lezersfiche in. Hier vermeld je dingen zoals je laatst gelezen boeken en ook je favoriete boeken. Je kan ook laten weten of je graag een Engels boek zou ontvangen of niet. Op basis van deze gegevens geeft Ellen je dan één keer in de maand drie boeken-suggesties: twee boeken waarvan je de titel en auteur kan zien, en één ‘blind date’-boek. Als je dit boek kiest weet je dus op voorhand niet wat je precies gaat krijgen.

  Ik was heel erg benieuwd naar mijn suggesties en ik was vooral bang dat ik een boek zou krijgen dat ik al had of dat ik nooit zou lezen, en dat dus onderaan mijn to be read-stapel zou belanden. De twee bekende suggesties leken me niet echt mijn ding en na lang twijfelen ben ik dan maar voor de ‘blind date’ gegaan. Ik was echt heel benieuwd naar het boek dat ik zou krijgen (ik ben meestal niet zo goed met verrassingen), en dan kwam het vorige week eindelijk aan…

  Bookhunter is a very new kind of subcription service. Ellen, the owner behind the service, didn’t want to be just another webshop, so she started with a service that picks a book especially for you every month. I can hear you already thinking: ‘But how does it work, such a personal subscription?’ Well, when you get a subscription for Bookhunter, you first of all have to choose the amount of months you want to receive a book. You can choose between three, six and nine months. You receive one book every month, so you can do the calculations yourself 😉 When you buy a subscription you fill in a form. You fill in which book you have read recently and also what your favourite books are. You can also tick of a box if you want to receive books in English, or just in Dutch. Based on these answers, Ellen gives you three book suggestions per month: two books of which you know the title and author, and one ‘blind date’ book. When you pick this book you don’t know what you’re getting until you open the package.

  I was very curious as to what my suggestions would be, and I was mostly scared that I would receive a book that I already had or that I would just never read (and that would end up at the bottom of my ‘to be read’ pile). The two suggestions that were shown were not really my kind of book so after doubting for a very long time I went for the ‘blind date’. I couldn’t wait to see which book I would get (I’m not good with surprises), and then it finally arrived at the end of last week…

  En zo kwam het boek aan! Heel mooi ingepakt met leuke stickers en bladwijzers met wijze uitspraken. Ik kreeg er ook een heel leuke linnen tas bij, maar ik weet niet of die altijd bij je eerste bestelling zit. De verpakking krijgt al zeker een 10/10 van mij! Als een pakketje mooi ingepakt is voelt het toch altijd net dat ietsje leuker aan 😉

  This is what was in the package. Very nicely packaged with cute stickers and bookmarks with wise quotes. I also received a sturdy linen bag, but I don’t know if it always comes with your first book. The packaging definitely gets a 10/10 from me! When something is wrapped up really nicely it always feels that little bit more special 😉

  En dan: het boek! Ik kreeg “The Thief of Time” van John Boyne opgestuurd. Met zijn 500 pagina’s een lekker stevig boek, maar het lijkt me best een leuk boek. Ik had deze week net een ander boek uitgelezen, dus ben ik meteen in dit boek begonnen. Ik heb nu al zo’n 50 pagina’s gelezen en het boek leest lekker vlot en verhaal lijkt me tot nu toe al interessant. Kort samengevat gaat het over een man die in de jaren 1700 gestopt is met verouderen en die zijn levensverhaal vertelt. Veel historische personen en gebeurtenissen passeren de revue en dit alles in een leuk geschreven jasje met af en toe een humoristische inslag. Misschien laat ik je hier op mijn blog of op mijn Instagram nog wel weten wat ik van het boek vond als ik het heb uitgelezen, dus hou die plekken zeker in de gaten!

  Heb je ook zin gekregen om een boek op maat te ontvangen? Neem dan zeker eens een kijkje op de website van Bookhunter. Voor meer leesinspiratie kan je ook altijd op de Instagram van Ellen terecht.

  And then: the book! I received “The Thief of Time” by John Boyne. It’s quite a heavy book with it’s 500 pages, but it seems like good one. I had just finished another book this week, so I decided to start reading this one immediately. I’ve read about 50 pages so far and it’s quite an easy read and the storyline seems like it could be very interesting. In summary it’s about a man who stopped ageing somewhere in the 1700s and who is telling everything he experienced in his life. A lot of historical characters and events occur in the story and this is all packed into a nicely written novel with a bit of humour every now and then. I might let you know what I thought of the book once I’ve finished it here or on Instagram, so keep an eye out for that!

  Have you gotten all excited to receive a personalized book yourself? Make sure to have a look on the website of Bookhunter. For more reading inspiration you can always check out Ellen’s Instagram.

Email
Facebook
Instagram